Partnerships & allianties

Partnerships en allianties tot stand brengen en onderhouden, in België en het buitenland, behoort tot de strategische prioriteiten van BTC.

In de projecten en programma’s in het Zuiden ligt dat voor de hand; die worden immers uitgevoerd in samenspraak met de begunstigde instanties, organisaties en andere donoren via formele overlegorganen en stuurgroepen. Maar BTC wil ook in België en internationaal een uitgebreid netwerk van partnerships en allianties onderhouden.

In België

BTC onderhoudt uitstekende relaties met de diverse organisaties van de directe en indirecte ontwikkelingssamenwerking in België. NGO’s, universiteiten, adviesbureaus… zijn natuurlijke bondgenoten.
BTC beschikt met de ‘Espace Jacqmotte’ over een bescheiden vergader- en congrescapaciteit, die regelmatig door de sector wordt gebruikt. Gaandeweg wordt de ‘Espace Jacqmotte’ dé ontmoetingsplaats van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

BTC wil ook partnerschappen in België aanknopen met openbare of parastatale organisaties en met instellingen van de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen. Hun ambtenaren beschikken immers over expertise die zeer nuttig kan zijn bij het versterken van de institutionele capaciteit in de partnerlanden.

In Europa

BTC investeert veel energie in de relaties met de Europese instellingen in het algemeen en met de Europese Commissie in het bijzonder, op zoek naar strategische partnerships (consortia, opdrachtgevers) voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Een greep uit het ‘BTC-netwerk’

 • COOPAMI, een stafdienst van het riziv, is een samenwerkingsplatform dat landen ondersteunt die een universele, solidaire en duurzame sociale bescherming in het belang van hun bevolking wensen te ontwikkelen of te moderniseren. De samenwerking met BTC verloopt via onze dienst Beurzen.
 • Sinds januari 2008 is BTC lid van het U4 Anti-Corruption Resource Centre, een kennis- en adviescentrum dat ontwikkelingsorganisaties helpt om corruptie in de internationale samenwerking op een efficiënte manier aan te pakken.
 • In het kader van de OESO verzorgt BTC samen met DGOS de Belgische aanwezigheid in diverse technische platforms, zoals het Informal Network of DAC Development Communicators
 • Het sensibiliseringsprogramma Kleur Bekennen onderhoudt nauwe contacten met de Nederlandse nationale Commissie voor Internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (www.ncdo.nl) en het Global Education Network Europe (GENE).
 • Be-cause Health: Belgisch platform voor Internationale Gezondheidszorg.  www.be-causehealth.be
 • Be-Troplive: Belgisch platform voor tropische diergeneeskunde en veeteelt. www.be-troplive.be
 • Masmut: Belgisch Platform Microziekteverzekering en Mutualiteiten. www.masmut.be
 • Kauri: Netwerk en kenniscentrum in Brussel dat ethische, duurzame en transparante bedrijfspraktijken bevordert.
 • Close the Gap: Internationale organisatie zonder winstbejag die maatschappelijk verantwoord ondernemerschap bevordert door IT-materiaal ter beschikking te stellen van gemeenschappen in het Zuiden. www.close-the-gap.org
 • Learn4dev: Netwerk voor kennisontwikkeling, een open forum voor donoren en multilaterale organisaties.
 • Aidscompetence: Netwerk voor aidsbestrijding, onder meer in de Democratische Republiek Congo.
 • FABEC : Foro de los Actores belgas de la Cooperación en Ecuador. De Belgische ontwikkelingsorganisaties in Ecuador.