Claroline

Claroline is een platform voor e-learning. Je vindt er de presentaties en meer lectuur over de onderwerpen die in de Infocyclus aan bod komen.