Infocyclus

De Infocyclus is een opleiding die een overzicht biedt van de internationale samenwerking en de Noord-Zuid-problematiek. Voor iedereen die in de ontwikkelingssamenwerking werkt of aan de slag wil gaan.


 

Inschrijven

De Infocyclus richt zich in de eerste plaats tot mensen die actief zijn in de internationale solidariteit of in de sector aan de slag willen gaan.

Ook personen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingssamenwerking zijn welkom. Om voorrang te krijgen op de beschikbare plaatsen moet je aan specifieke voorwaarden voldoen (zie hierboven).

Wanneer kan ik een Infocyclus volgen?

U kunt u nu inschrijven voor de cycli vanaf cyclus 6 (mei-juni 2014)


 

Pas op :  Er zijn nog een aantal vrije plaatsen voor de Nederlandstalige cyclus 6 mei/juniB 2014; snel inschrijven is de boodschap (mei-juni 2014) !

Wij herinneren jullie ook eraan dat de federale, regionale en Europese verkiezingen op 25 mei 2014 plaats zullen vinden. Zodat jullie naar het stembureau kunnen gaan, zullen er geen lessen gegeven worden in de voormiddag t.e.m 13 u.

 

 

 


 

In de kalender 2014 kan u nakijken welke cycli gedurende de week plaats vinden en welke cycli in het weekend.

Het programma zal worden herzien teneinde u een kwaliteitsvolle opleiding aan te bieden die beter tegemoet komt aan uw belangen. Daarom zullen twee formules worden voorgesteld:

- de residentiële formule aan 150 euro

- de niet-residentiële formule aan 120 euro

Deze bedragen zijn van toepassing voor iedere nieuwe inschrijving sinds 10 september 2013.

De kalender van 2014 herneemt de verschillende formules voor het jaar 2014

Kalender 2014.

Kan ik mij nog inschrijven voor een cyclus die volzet is?
We houden een beperkt aantal plaatsen vrij voor mensen die aan onderstaande voorwaarden voldoen. We zullen je, in de mate van het mogelijke, vroeger laten deelnemen wanneer je je in een situatie bevindt waarin je de uit de vorming verworen kennis onmiddelijk kan toepassen, d.w.z. in een van de volgende situaties:

  • Je bent al actief in de ontwikkelingssamenwerking, hetzij als betaalde kracht, hetzij als vrijwilliger, en je werkgever verplicht je om de Infocyclus te volgen of je bent rechtstreeks betrokken bij een project van Noord-Zuidsolidariteit.
  • Je bent geselecteerd om weldra in een land in het Zuiden te gaan werken, hetzij als betaalde kracht, hetzij als vrijwilliger, in het kader van een organisatie die erkend is door de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Indien je aan één van deze voorwaarden denkt te beantwoorden, gelieve dan een verklaring aan je inschrijvingsdossier toe te voegen. Die verklaring kan een aanbevelingsbrief zijn van de organisatie die je in dienst neemt, een brief waarin staat dat je kandidatuur weerhouden werd, een uitgebreide beschrijving van het project en je betrokkenheid, enz. Zonder zo’n verklaring kunnen we je aanvraag tot deelname geen voorrang geven. Let op: vroegtijdige inschrijvingen worden aanvaard tot maximaal 15 dagen voor het begin van de gekozen Infocyclus.

Let wel: Je kandidatuur voor het Juniorprogramma vormt geen reden tot vervroegde deelname. Gelieve aandachtig het tabblad betreffende het Juniorprogramma op onze website te raadplegen.

Hoe inschrijven?

Voor een snelle verwerking: door ons online inschrijvingsformulier te gebruiken, waar je ook de vereiste documenten om je dossier te vervolledigen aan toevoegt. Je kan deze documenten op je computer zoeken, inclusief de scan van je identiteitskaart, en ze uploaden via ons online formulier. Indien je niet alle documenten in digitale vorm hebt, gelieve het inschrijvingsformulier dan toch online in te vullen, zo veel mogelijk documenten digitaal toe te voegen, en ons de ontbrekende per post toe te sturen.

Opgelet: enkel volledige dossiers worden in aanmerking genomen. Een dossier is pas volledig na ontvangst van de volgende documenten:

  • Volledig ingevuld inschrijvingsformulier - opgelet: zorg ervoor dat je beschikbaar blijft op de data van de twee Infocycli van je keuze
  • Foto
  • Motivatiebrief opgesteld in het Nederlands (waarom wil je deze vorming volgen?)
  • CV
  • Kopie voorzijde identiteitskaart
  • Indien je je moet inschrijven voor een cyclus vóór de cyclus van november 2013: verklaring die motiveert waarom je voorrang zou moeten krijgen (b.v. brief van je werkgever, de organisatie waarvoor je actief bent). Dit document is niet verplicht als je later je inschrijft.

Opgelet: Door je inschrijvingformulier naar ons te versturen, ga je ermee akkoord dat je gegevens verspreid worden onder de medecursisten van de Infocyclus waaraan je deelneemt en de organisatoren van de Infocyclus.

En vervolgens?
Binnen de vier weken na het versturen van je inschrijvingsformulier, krijg je per e-mail de vraag om je deelname aan een van de twee Infocycli van je keuze te bevestigen door je bijdrage van € 120/ € 150  in de kosten over te schrijven.
Binnen de 3 weken na de vervollediging van jouw dossier (betaling en alle documenten in orde) sturen we je een attest van regelmatige inschrijving toe per mail.
Vervolgens krijg je toegang tot het e-learning platvorm.
Ten slotte zullen we je een link sturen naar het definitieve programma van de residentiële vorming. 

Om je beter te ontvangen werken wij niet met een wachtlijst. In het geval van annulering wordt er geen vervanging voorzien

Je cyclus uitstellen?

Je plaats wordt gereserveerd voor een welbepaalde Infocyclus. Als je uitstel vraagt naar een latere cyclus, verklein je de kansen van iemand anders om zich te kunnen inschrijven voor een bepaalde cyclus. Als je echter onmogelijk kunt deelnemen aan de gekozen cyclus en enkel indien je een geldige reden hebt, stuur ons dan absoluut een bewijs binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van je attest van regelmatige inschrijving: stuur een e-mail naar infocycle@btcctb.org.

Enkel de volgende redenen gelden voor uitstel:

- ziekte (medisch attest)

- professionele verplichting (brief van de werkgever)

De volgende redenen komen niet in aanmerking:

- studies, thesisverdediging, stages of opleidingen (in België of in het buitenland)

- examens (alle zittijden)

- feesten

- korte interimopdrachten

- verhuizing

We behouden ons dus het recht voor om je het uitstel al dan niet toe te kennen; het geldt één enkele keer in functie van de beschikbare plaatsen. Als je je vraag tot uitstel niet kunt rechtvaardigen wordt je dossier jammer genoeg geannuleerd, zonder terugbetaling van de inschrijvingskosten; hetzelfde geldt indien je de termijn van 30 dagen overschrijdt.

Uw cyclus verzetten kan alleen naar een latere datum dan de oorspronkelijk voorziene, niet naar een eerder geplande cyclus

Wij stellen alles in het werk om de deelnemers zo goed mogelijk te verwelkomen. Daarom passen wij strikte regels toe.

 

Inschrijvingsfiche Infocyclus