FAQ

INSCHRIJVINGEN

1. Hoelang duurt het voor ik de bevestiging van mijn inschrijving ontvang?
Gezien we veel aanvragen en vragen binnenkrijgen, kan je een antwoord verwachten binnen de 4 weken nadat je je inschrijvingsformulier verstuurd hebt.

Pas wanneer je een antwoord ontvangt, wordt jou gevraagd de inschrijvingskosten te betalen.

Gelieve infocycle@btcctb.org te contacteren indien je 4 weken nadat je je formulier hebt gestuurd nog geen nieuws hebt ontvangen.

2. Kan ik een inschrijvingsformulier ontvangen per post?
Je inschrijving wordt snel behandeld indien je online inschrijft. Toch kunnen we je een papieren formulier bezorgen. Neem contact met ons op (zie gegevens onder "Praktische informatie"); de behandeling van je inschrijving kan in dit geval wel meer dan 4 weken in beslag nemen.

3. Wat wordt bedoeld met 1e keuze en 2e keuze?

Indien er een plaats beschikbaar is, schrijven we je direct in voor de cyclus van je eerste keuze. Indien dat niet kan, schrijven we je in voor je tweede keuze zonder daarvoor jouw akkoord te vragen aangezien je je beschikbaar dient te houden voor beide cycli waarvoor je je opgaf.

4. Is er een wachtlijst? Kan ik de plaats innemen van iemand die afziet van deelname?
Nee, we hebben geen wachtlijst. Wanneer er een plaats vrijkomt doordat iemand van deelname afziet, betekent dit dus niet noodzakelijk dat die plaats aan iemand anders wordt toegekend. Dit gebeurt enkel voor een aanvraag tot vervroegde deelname volgens de criteria die omschreven staan onder "Inschrijving".

5. De volgende cyclus waarvoor men zich kan inschrijven is pas binnen 4 maanden gepland. Ik wil echter vroeger deelnemen aan de opleiding omdat ik naar het buitenland moet om een project uit te voeren. Voldoe ik aan de voorwaarden voor een vervroegde deelname? En indien niet, wat dan?

Zodra de cycli zijn afgesloten, kunnen we niemand meer inschrijven. Toch hebben voor elke cyclus 2 of 3 plaatsen voor personen die in aanmerking komen voor een vervroegde deelname.

Je komt hiervoor in aanmerking indien je voldoet aan de voorwaarden die staan opgelijst onder "Inschrijving".

Je moet in ieder geval, indien je wilt in aanmerking komen voor een vervroegde deelname, een bewijs indienen dat je situatie bevestigt. Er zijn twee soorten bewijzen. Het eerste is een brief opgesteld en ondertekend door je werkgever of de organisatie die jou tewerkstelt en waarin de data van het project worden bevestigd. Het tweede is de gedetailleerde beschrijving van de uitvoering van een persoonlijk project en je rechtstreekse betrokkenheid hierbij.

LET OP: Ook voor vervroegde dringende deelnames zijn de plaatsen beperkt!!

6. Ik denk dat mijn kandidatuur in aanmerking komt voor vervroegde deelname. Ik twijfel omdat ik twee jaar geleden meegewerkt heb in een project in India. Is dit een geldige reden aangezien het project nog niet is afgelopen?
Nee, je kandidatuur is niet ontvankelijk, je voldoet niet aan de vereiste voorwaarden want je bent niet meer rechtstreeks betrokken in het project.

7. Hoe betaal je de € 120/€150 inschrijvingskosten?
Je kunt uitsluitend per overschrijving betalen, andere betaalmiddelen worden niet aanvaard. Wanneer je inschrijving behandeld is, ontvang je per post de bankgegevens om deze overschrijving uit te voeren. Dit moet gebeuren binnen de 8 dagen (behalve bij vervroegde inschrijving, dan bedraagt de termijn 3 dagen).

Indien je het inschrijvingsgeld niet kan overschrijven omdat je in het buitenland verblijft, vraag dan aan iemand in België om de overschrijving in jouw plaats te doen met vermelding van je naam.

8. Kan ik een betalingsbewijs krijgen van Infocyclus?
Wij kunnen jammer genoeg geen factuur opmaken. Wanneer je dossier volledig is (documenten en betaling), sturen we je een bewijs dat je ingeschreven bent dat kan dienen als bewijs van de betaling van de € 120/150 voor deelname aan de opleiding. Je kan dat dan voegen bij het bewijs van de bankoverschrijving dat je daartoe best bijhoudt.

9. Ik heb mijn visumaanvraag voor de Democratische Republiek Congo ingediend. Mijn kandidatuur is aanvaard voor de gekozen cyclus. Intussen is mijn visumaanvraag echter geweigerd. Wat gebeurt er met mijn inschrijvingsdossier?

Er is geen uitstel mogelijk en je verliest spijtig genoeg de € 120/ € 150 die je gestort hebt.

10. Ik wil me inschrijven voor een cyclus maar ben niet zeker dat ik erbij kan zijn. Kan ik me dan toch inschrijven?

Indien je niet vrij bent voor alle data van een Infocyclus, is het beter je in te schrijven voor een andere Infocyclus waarvoor je je wel vrij kan maken en aanwezig kan zijn op alle data. Immers de data voor de opleiding worden vooraf medegedeeld in de online-agenda.

11. Ik moet examens afleggen ; Ik moet studeren ; Ik ben niet klaar ; Ik heb me intussen ingeschreven voor een opleiding ; Ik ben op interimbasis aangeworven ; Ik moet mijn thesis verdedigen.

Kan ik mijn inschrijven verschuiven naar een andere cyclus?
Nee, aangezien je niet voldoet aan de criteria voor eventueel uitstel (zie punt inschrijving)

AANWEZIGHEID TIJDENS DE OPLEIDING

12. Hoeveel lessen mag ik missen? Is een les vergelijkbaar met een sessie?

Alle sessies gegeven tijdens de Infocyclus zijn verplicht. Indien je door een bepaalde situatie van overmacht toch niet kan aanwezig zijn, staan we jou toe maximum een halve dag les te missen. Als je meer dan een halve dag mist, dan moet je de gemiste sessies (een conferentie, animatie, projectie of andere activiteit) tijdens een latere cyclus inhalen en een geldig bewijsstuk voorleggen. Een geldig bewijsstuk is een doktersbriefje of een attest van je werkgever. Zonder geldig bewijsstuk word je niet toegelaten tot het examen en kan je geen getuigschrift van welslagen behalen.

Inhalen kan enkel per blok van een halve dag (maximaal 4 blokken of een volledig weekend, of 2 dagen voor de cyclus door de week). Het is niet mogelijk meer dan één weekend Infocyclus te missen, om welke reden dan ook - zelfs met een geldig bewijsstuk. Ben je meer dan één weekend afwezig, dan moet je de Infocyclus herbeginnen.

13. Ik moet zaterdagavond weg omdat ik uitgenodigd ben op een huwelijksfeest ; Ik moet me zondag de hele dag verontschuldigen want we vieren de 50e huwelijksverjaardag van mijn grootouders.

Daar mag ik onder geen beding missen. Mag ik me verontschuldigen?

Je mag  tot één halve dag missen zonder bewijstuk in te dienen. In dit geval hoef je de gemiste sessies niet in het halen.

14. Als ik goed begrijp wat er op de website staat, moet ik geen inhaalsessies volgen en hoef ik geen bewijs in te dienen als ik één halve dag mis. Vanaf twee halve dagen tot maximaal 4 halve dagen moet ik een bewijsstuk indienen en moet ik alle gemiste lessen inhalen?

Dat klopt!

15. Is mijn aanwezigheid op de lessen verplicht, ook wanneer ik het examen niet wil afleggen?
Je moet aanwezig zijn op alle lessen om te kunnen genieten van je recht op educatief verlof.

16. Dus wanneer ik meer dan één halve dag mis, mag ik het examen niet meer afleggen? Wat moet ik doen om het examen alsnog af te leggen?

Als je het examen wil afleggen en je meer dan één halve dag gemist gemist hebt, moet je eerst alle gemiste halve dagen inhalen indien je tenminste een geldige reden hebt voor je afwezigheid. Pas dan kan je het examen afleggen (je hebt daartoe één jaar de tijd).

Voor de voorwaarden verwijzen we naar het hoofdstuk over de examens.

17. Ik heb net werk gevonden maar ben ingeschreven voor een Infocyclus. De Infocyclus valt samen met mijn werkuren.

Indien je ons minstens 30 dagen vóór het begin van de cyclus waarvoor je ingeschreven bent informeert en uitlegt dat je werk zoekt en je situatie mogelijks wijzigt, zullen we je arbeidsovereenkomst in aanmerking nemen als een bewijs. Als je ons op het laatste nippertje informeert, d.w.z. minder dan 30 dagen op voorhand, zal geen enkel bewijs in aanmerking genomen worden; we gaan ervan uit de jij je situatie kent en keuzes dient te maken. Er is dus geen sprake van overmacht. In zo'n geval zijn wij er spijtig genoeg toe verplicht je inschrijving definitief ongeldig te verklaren voor de gekozen cyclus. Je verliest dan ook de inschrijvingskosten die je betaald hebt voor de inschrijving.

18. Ik heb net een stage gevonden, maar ik ben ingeschreven voor een Infocyclus. De Infocyclus valt samen met mijn stage-uren.

Meestal is een stage een onderdeel van studies; we houden geen rekening met uitstel ten gevolge van stages. Indien je een stage doet, zal je moeten kiezen tussen de stage en de opleiding waarvoor je ingeschreven bent. Het gaat dus niet om overmacht. Je inschrijving wordt geannuleerd en je verliest het inschrijvingsbedrag dat je gestort hebt. Hetzelfde geldt wanneer je aan een andere opleiding begint terwijl je reeds bent ingeschreven voor de Infocyclus. Je zal dan ook een keuze moeten maken.

19. Ik ben ingeschreven voor de Infocyclus maar ik besef nu dat het te druk is op het werk. Ik vraag uitstel aan.

Uitstel is enkel mogelijk indien je een brief voorlegt van je werkgever waarin staat dat je precies op de dagen van Infocyclus moet werken. Anders is je bewijs niet geldig.

20. Ik mis een volledig  weekend. Kan ik toch mijn examen afleggen?

Neen! Je moet de gemiste lessen inhalen en je afwezigheid verantwoorden (zie hoofdstuk examens).

21. Ik mis een heel weekend. Door omstandigheden (ziekte, persoonlijke problemen) mis ik weer een dag opleiding of een weekend. Kan ik dan toch mijn examen afleggen?

Je vraag is tot onze spijt niet meer ontvankelijk en bewijsstukken om beroeps- of gezondheidsredenen zullen daar niets aan veranderen. Je kan maximaal 4 halve dagen inhalen. Dit wil zeggen dat je hooguit één weekend kan missen. Indien je meer dan 4 halve dagen  mist, zal je je opnieuw moeten inschrijven voor een andere cyclus en de hele procedure vanaf nul opnieuw moeten doorlopen.

22. Ik heb horen zeggen dat je kan deelnemen aan lessen of aan bepaalde sessies zonder ingeschreven te zijn voor een specifieke cyclus.

Nee, dit is niet mogelijk.

BETAALD EDUCATIEF VERLOF

23. Heb ik sowieso recht op betaald educatief verlof wanneer ik me inschrijf voor de Infocyclusopleiding?
De Infocyclusopleiding is officieel erkend, wat betekent dat je voor je deelname hieraan aanspraak kan maken op betaald educatief verlof. Opgelet, sommige beroepscategorieën komen niet in aanmerking voor betaald educatief verlof (medisch personeel met wachtdienst, ambtenaren, enz.). Het aantal dagen waarop je aanspraak kan maken hangt ook af van je tewerkstellingsregime. Het verschilt van geval tot geval, daarom is het beter je in te lichten via de website van de FOD Werkgelegenheid: www.meta.fgov.be en bij je personeelsdienst.

24. Hoe kan ik mijn inschrijving voor de cyclus bewijzen aan mijn werkgever?
Er zal je een attest van regelmatige inschrijving worden opgestuurd zodra je dossier in orde is (documenten en betaling). Je krijgt enkel op het einde van de examens een getuigschrift van nauwgezetheid met je uren aanwezigheid. Je moet hier op voorhand om vragen (tijdens de opleiding). Je werkgever heeft dit getuigschrift van nauwgezetheid nodig om terugbetaling te bekomen van het betaald educatief verlof dat je genomen hebt.

25. Waar kan ik informatie vinden over betaald educatief verlof?
Je kan informatie vinden over educatief verlof bij de FOD Werkgelegenheid. www.meta.fgov.be. Hierbij de rechtstreekse link naar de informatie over betaald educatief verlof: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=536

EXAMENS

26. Ik miste geen enkele les maar wens het examen niet direct na de opleiding af te leggen. Kan ik het examen op een ander moment afleggen?
Je hebt ten hoogste één jaar om je examen af te leggen. Indien je je examen tijdens een latere cyclus wil afleggen, neem dan contact op met ons ten minste 3 weken voor het begin van de examenreeks.

27. Ik heb veel ervaring en kennis en ik heb de cursus online voorbereid. Kan ik enkel het examen afleggen zonder deelname aan de Infocyclusopleiding?

Nee, het is niet mogelijk het examen af te leggen zonder de Infocyclus effectief te volgen.

28. Ik miste 3 lessen. Kan ik toch het examen afleggen aangezien ik bewijsstukken heb ingediend?

Met de bewijsstukken kan je lessen inhalen tijdens een latere cyclus. Pas wanneer je al de lessen hebt ingehaald kan je je examen afleggen.

29. Wanneer kan ik gemiste lessen inhalen?

De uitdaging ligt erin dezelfde lessen te volgen tijdens een van de volgende cycli. Elke cyclus volgt immers een eigen dynamiek en het is dus niet vanzelfsprekend dat een les uit een cyclus wordt herhaald in een volgende cyclus. Je riskeert dus een, twee of zelfs drie maanden te moeten wachten voor je een gemiste les kan inhalen. Denk goed na voor je een les mist, want inhalen moet gebeuren binnen het jaar.

VERBLIJF EN MAALTIJDEN

30. Ik ben vegetariër. Wordt daar rekening mee gehouden?Het restaurant biedt voornamelijk vegetarische maaltijden aan. Wij vragen om je strikt aan de uurregeling van de maaltijden te houden. Er wordt water geserveerd aan tafel; wil je een andere drank dan kun je die kopen aan de automaten

31. Ik lijd aan een voedselallergie. Moet ik eigen voeding meebrengen?
De residentiële formule omvat volpension. De jeugdherberg kan helaas geen rekening houden met verschillende diëten (glutenvrij, lactose-intolerantie ...). In die specifieke gevallen dien je je eigen maaltijden mee te brengen die je dan ter plaatse kunt opwarmen. Je kan gebruik maken van de oven in de jeugdherberg.

32. Ik kan niet overnachten in de jeugdherberg. Ben ik verplicht daar te overnachten?
Ja, de formule van de opleiding is residentieel! Ook als je in Brussel woont is overnachten verplichtend. Uitzonderingen worden gemaakt om medische redenen mits doktersbewijs.

VRIJSTELLING VOOR LESSEN

33. Ik volgde al een Inleidende cursus tot de Ontwikkelingssamenwerking tijdens mijn Masteropleiding. Kan ik een vrijstelling krijgen voor de cursus?

Er worden geen vrijstellingen verleend.

EN NA DE OPLEIDING?

34. Is het getuigschrift echt verplicht om in aanmerking te komen voor bepaalde jobs?
Ja, voor volgende jobs wordt het vereist: JPO (Junior Professional Officers), UNV (United Nations Volunteers) en Juniorprogramma (Vrijwillige Dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking).

Voor andere jobs in de sector van de ontwikkelingssamenwerking is het Infocyclusgetuigschrift een belangrijke troef.

35. Zijn er andere gelijkwaardige opleidingen naast de Infocyclus die BTC organiseert?
De Franstalige opleiding van Iteco "Ici ou ailleurs que faire?" is gelijkwaardig aan de Infocyclus hoewel Iteco een ietwat andere benadering dan de onze hanteert. Je vindt alle informatie over deze andere opleiding via deze link: Ici ou ailleurs que faire?

De volgende website kan je raadplegen als je zoekt naar opleidingen in de ontwikkelingssector: www.train2dev.be