Senegal

Senegal is een partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De samenwerking tussen België en Senegal dateert al van 1 juli 1968.

Senegal is een relatief stabiele democratische republiek in West-Afrika, maar het blijft een van de armste landen in de wereld (166e in de Human Development Index 2009 van UNDP).
Bijna 60 % van de plattelandsgezinnen zijn arm. De regio’s Kaolack, Diourbel, Fatick en Kaffrine, doorgaans het aardnotenbekken genoemd, worden het ergst door de armoede getroffen. De Belgische ontwikkelingssamenwerking richt haar activiteiten op die regio.

BTC is er actief in twee belangrijke sectoren: water en sanering enerzijds, gezondheidszorg anderzijds.

Water en sanering

Senegal heeft een programma ontwikkeld voor drinkwater en sanering: het Programme national Eau Potable et Assainissement pour le Millénaire (PEPAM). Bedoeling is om tegen 2015 82 % van de plattelandsbevolking toegang te verschaffen tot drinkwater (tegenover 64 % in 2004).

Wat BTC doet in het aarnotenbekken sluit daarop aan. BTC wil er op het platteland boorsites bouwen, herstellen en uitrusten en waterpunten verbeteren en versterken. In het totaal gaat het om 84 boorsites, die door 83 gebruikersverenigingen worden beheerd en meer dan 500 dorpen bevoorraden. Zo zullen 420 000 mensen voor het eerst toegang hebben tot drinkwater.
Het luik sanering in het aardnotenbekken moet leiden tot de bouw van 100 straattoiletten en 3000 familielatrines, een verbetering in hygiëne voor 30 000 mensen.

Gezondheidszorg

In de gezondheidszorg helpt BTC het ministerie van gezondheid en preventie zijn nationaal plan voor sanitaire ontwikkeling uit te voeren. Het wil vooral iets doen aan het feit dat er in het aardnotenboeken amper gebruikt gemaakt wordt van de gezondheidsdiensten.

Men heeft een dubbel doel voor ogen: enerzijds wil men garanderen dat de ongeveer 2 000 000 inwoners van die drie regio’s makkelijk toegang hebben tot gezondheidszorg. Dit door de basisgezondheidsstructuren nieuw leven in te blazen (gezondheidsposten terug aan de normen doen beantwoorden), het zorgpakket van de discrictziekenhuizen aan te vullen en de dekking van ziekterisico uit te breiden (ziekenfondsen).

Anderzijds wil de Belgisch-Senegalese samenwerking de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren op het vlak van werking, planning en organisatie.

Die activiteiten in het aardnotenbekken moeten bijdragen tot de uitbouw van gezondheidszorgstrategieën die ook in andere regio’s van het land kunnen worden uitgevoerd.