Peru

Perú - página en castellano

Peru is al sinds 1965 een partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

De overheden van beide landen ondertekenden toen een akkoord voor technische en wetenschappelijke samenwerking. Peru staat gerangschikt als een middeninkomensland, maar de zeer uiteenlopende realiteit van het land spreekt dit eerder tegen: sociale en geografische ongelijkheden, uitgesloten bevolkingsgroepen, een trage ontwikkeling buiten de hoofdstad en andere geologische en culturele hinderpalen.

In samenwerking met het Peruaanse agentschap voor internationale samenwerking heeft België een aantal actiedomeinen vastgelegd. Die richten zich naar mannen, vrouwen en kinderen die leven in armoede of extreme armoede.

In de gezondheidssector gaat de steun naar het beleid van een universele ziekteverzekering. Deze moet het ministerie van gezondheid in staat stellen gezondheidszorg te verlenen aan iedereen. Het werkt aan een optimalisering van de aansluiting, het beheer, en het ontwerpen en invoeren van nieuwe betalingsmechanismen. Dankzij deze steun zijn er sinds 2007 42% meer leden in de arme plattelandszones.

Duurzame economische ontwikkeling en strategisch beheer van de nationale rijkdommen is een ander belangrijk domein dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking in Peru ondersteunt.
De doelstelling is om duurzame sociale economische ontwikkeling (door de natuurlijke rijkdommen en beschermde natuurreservaten te benutten), duurzaam beheer van de stroomgebieden en de betalingssystemen voor milieudiensten te plannen voor het hele grondgebied. Sinds 2006 hebben 2000 koffieproducenten de kwaliteit en het rendement van hun biologische productie met 35% verhoogd dankzij het gebruik van natuurlijke meststoffen en de toepassing van goede praktijken in agrobosbouw.

De komende jaren blijft ook de versterking van de democratie en van de mensenrechten een prioriteit: empowerment moet de bevolking stimuleren om hun rechten uit te oefenen en de toepassing van het mensenrechtenbeleid moet aangemoedigd worden.