DR Congo

De Democratische Republiek Congo is het grootste land van Centraal-Afrika. Ondanks de grote verscheidenheid aan natuurlijke rijkdommen is het toch een van de armste landen ter wereld. De sociale ongelijkheden zijn er schokkend.

De bilaterale ontwikkelingssamenwerking tussen België en Congo werd in 2000 heropgestart, na negen jaar opschorting. Sindsdien hebben de activiteiten zich verveelvoudigd in verscheidene sectoren: infrastructuur, gezondheidszorg, institutionele ondersteuning en goed bestuur, gemeenschapsontwikkeling, onderwijs.
Met een jaarlijks budget van ongeveer 65 miljoen euro is Congo de belangrijkste partner van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Er is beslist om vanaf 2010 de actiedomeinen geografisch in te perken en de interventies zo doeltreffender te maken. Het programma zal zich concentreren op drie sectoren:

  1. landbouw
  2. plattelandsontwikkeling
  3. technisch en beroepsonderwijs

Meer dan 80% van de Congolezen leven in een landelijke omgeving. De landbouw is de belangrijkste economische sector en staat in voor 56 % van het BBP. België ondersteunt de landbouwontwikkeling en dit op twee niveaus. Enerzijds helpt ze om kwaliteitsvol landbouwzaad beschikbaar te stellen, anderzijds werkt ze mee aan de ontsluiting van productiezones door plattelandswegen en rivierveerboten in goede staat te herstellen. Dit vergemakkelijkt het voedseltransport naar de consumptiecentra en stimuleert de productie, de handel en de kleine plattelandsindustrie.

De ontwikkelingssamenwerking ondersteunt ook de professionele vorming van de jeugd. De heropbouw en duurzame ontwikkeling van het land zijn immers afhankelijk van de beschikbaarheid van arbeidskrachten en bekwame technici.

Om die ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken, werkt België samen met andere donoren zoals de Europese Unie en de Wereldbank mee aan multilaterale programma’s op het vlak van gezondheidszorg, onderwijs en bestuur.

De Belgische expertise staat ook ter beschikking van ontwikkelingsagentschappen die op zoek zijn naar een kwaliteitsvolle dienstverlener om hun projecten uit te voeren. Zo lopen er verschillende projecten voor plattelandswegen (district van Kabinda) en drinkwatertoevoer (in de rand van Kinshasa en Mbujimayi) voor rekening van de Britse ontwikkelingssamenwerking en het Franse ontwikkelingsagentschap.