Algerije

Algerije is een partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking sinds 1972. Het land telt 35 miljoen inwoners en is in oppervlakte het grootste land van Afrika, vóór de DR Congo.

Algerije, in het Human Development Report 2009 van de VN op de 104e plaats, heeft in 2000 een nationaal programma voor armoedebestrijding aangenomen. De Belgische ontwikkelingssamenwerking financiert een project bij de Algerijns-Tunesische grens voor 1300 gezinnen (van wie 30 à 40% armen). Het project werkt aan een verbetering van de sociale en gemeenschapsdiensten, het beheer van de natuurlijke hulpbronnen en het scheppen van inkomstengenererende activiteiten.

Algerije beschikt over relatief grote waterreserves die echter moeilijk te beheren zijn. Dat is enerzijds te wijten aan een intens en heel divers gebruik van het water, anderzijds aan een groot neerslagtekort en een hoge verdampingsgraad. België helpt de Algerijnse minister van water een nieuwe aanpak te ontwikkelen voor geïntegreerd waterbeheer in het hydrografisch bekken aan de kust.

De wilaya van Tamanrasset vertoont een aantal bijzonderheden die elke poging om ontwikkelingsprogramma’s en vooral gezondheidszorgprogramma’s uit te voeren, bemoeilijkt. Het gebied is 18 maal groter dan België en meer dan 10 % van de bevolking zijn nomaden. Het ligt in het extreme zuiden van Algerije en vormt zo een transit- en migratiezone voor heel subsaharaans Afrika. Tradities en taboes leven er nog sterk. Het geïntegreerde project voor volksgezondheid van Tamanrasset bindt er de strijd aan tegen aids, soa en moeder- en kindersterfte.

Op het vlak van duurzame ontwikkeling beheert de Belgische ontwikkelingssamenwerking een groot project in de buurt van de Marokkaanse grens dat het storten van vast afval in 18 gemeenten in de streek wil saneren en herorganiseren. In de hoofdstad Algiers, verzadigd door een te dicht wagenpark, werkt België mee aan een project ter versterking van het openbaar vervoer door de kwaliteit en kwantiteit van de meer dan 300 bussen te verhogen.

Tot slot sluiten de versterking van de kennis van de kaderleden van Justitie en de institutionele ondersteuning aan de Algerijnse Raad van State aan op het nationale beleid ter hervorming van justitie, gestart eind jaren ‘90. Via die twee projecten werden ongeveer 150 kaderleden opgeleid (magistraten, griffiers, penitentiaire beambten, administratieve kaderleden).