Bolivia

Bolivia (página en castellano)

Bolivia is een partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De samenwerking tussen beide landen dateert van 1974.

Bolivia, het hart van Zuid-Amerika, is een van de armste landen van Latijns-Amerika. De economische en sociale realiteit vertoont er veel contrasten en ongelijkheden. Minder dan de helft van de bevolking heeft toegang tot drinkwater en meer dan 65% van de kinderen is analfabeet.

Sinds maart 2009 is Bolivia, nu een multinationale staat, een nationaal ontwikkelingsplan aan het uitvoeren dat steunt op vier pijlers. In de strategie “Bolivia digna: social y comunitaria” drukt de regering zijn wil uit om de armoede uit te roeien en een eerlijk verdeling van de inkomsten en de rijkdom te bekomen.

Om de levensomstandigheden van de Boliviaanse bevolking te verbeteren, heeft de Belgische regering een strategie goedgekeurd die de armste bevolkingsgroepen moet helpen, in samenwerking met de regering van Bolivia.

De steun van de Belgische regering focust op twee sectoren: gezondheidszorg op het platteland en milieu. Traditionele sectoren waarin België heel wat ervaring kan voorleggen. De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Bolivia wil het thema multiculturaliteit in al haar activiteiten integreren zodat de complexiteit van de Boliviaanse, multi-etnische en multiculturele, samenleving voldoende aandacht krijgt.

Gezondheidszorg

De Belgische interventie in die sector speelt zich af in de meest verarmde regio’s van Bolivia: de altiplano (berggebied in Bolivia) en de provincie Chayanta in het noorden van het departement Potosí.
Via die projecten wil men komen tot een geïntegreerd gezondheidssysteem met verschillende niveaus (gespecialiseerde eerstelijnszorg, familie- en gemeenschapsgeneeskunde, gezondheidseducatie en voedingsondersteuning) dat toegankelijk is voor de reeds genoemde bevolkingsgroepen en deze mensen in staat stelt gezondheid naar waarde te schatten en problemen te voorkomen en te genezen.

Het milieu

De milieuprojecten werken rond bebossing, productieketens en water. Een ander project in Vinto streeft de duurzame ontwikkeling na van de centrale Cochabambavallei en vooral van het Tunarigebergte, via de introductie van integraal bekkenbeheer, wat het milieu ten goede moet komen.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking werkt samen met de Boliviaanse regering aan de verbetering van de levensomstandigheden van de volkeren in verarmde plattelandszones en zo de millenniumdoelstellingen te verwezenlijken en de armoede uit te roeien.